Proboszcz ks. Krzysztof Szczygielski

Proboszcz
ks. Krzysztof Szczygielski

Od sierpnia 2014 – Proboszcz Jarosław NMP Kólowej Polski.

W Parafii prowadzi wspólnoty: 
Rada Duszpasterska, Akcja Katolicka, gazetka parafialna Ave Maria, przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, Krąg Rodzin Domowego Kościoła, Zespół Charytatywny.