Pielgrzymka do Chorwacji!

WYCIECZKO – PIELGRZYMKA

CHORWACJA Z WIZYTĄ W BOŚNI I HERCEGOWINIE

ORAZ W MEDJUGORIE

W dniach od 20 lipca do 27 lipca 2019 roku przy parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jarosławiu jest organizowana autokarowa pielgrzymko – wycieczka do CHORWACJI Z WIZYTĄ W MEDJUGORIE oraz kilku jeszcze miejsc świętych i nie tylko rozsianych w Chorwacji oraz w Bośni i Hercegowinie!

W zakrystii lub u księdza Pawła Storka zapisujemy Imię i Nazwisko, także swoje dane: PESEL, Seria i numer dowodu osobistego, adres, numer telefonu kontaktowego.

Chcemy się zorientować ile osób byłoby chętnych na tenże wyjazd! Te orientacyjne zapisy przeprowadzamy do 31 MARCA! Zachęcamy do wzięcia udziału i do decydowania się w tych dniach!!!

Szczegółowy plan tego wyjazdu umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii.

Całość kosztów pielgrzymki z wszystkimi opłatami przy 48 osobach wynosi około: 799 zł + 250 €.

Szczegółowy plan umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii.

Kontakt: ks. Paweł Storek  –  tel. 508739245 /  e-mail  –  paulus73@o2.pl