KS. PIOTR KRZYCH

Ks. Piotr Krzych

Wikariusz. Pochodzi z Parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku.
Święcenia kapłańskie otrzymał 23.05.2015r.

Dotychczasowa posługa duszpasterska:
2015-2017 Kosina
2017-2019 Ustrzyki Dolne

W naszej parafii jest od 25.08.2019r.

Jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Jarosławiu oraz w 1 Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
w Jarosławiu.

W Parafii odpowiedzialny jest za Ministrantów i Lektorów oraz przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.

Jest diecezjalnym duszpasterzem Harcerek i Harcerzy.