ks. Paweł Storek

Ks. Paweł Storek

Wikariusz. Pochodzi z Parafii pw. NMP Królowej Polski i św. Stanisława Kostki w Ostrowie.
Święcenia kapłańskie otrzymał 08.06.2003r.
Dotychczasowa posługa duszpasterska:
2003-2006 Wola Zarczycka
2006-2008 Krosno Fara
2008-2012 Kraczkowa
2012-2017 Brzozów
W naszej parafii jest od 25.08.2017r.

Jest katechetą w Zespole Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu.

W Parafii odpowiedzialny jest za Oazę Dzieci Bożych, Oazę Młodzieżową i Scholę Parafialną. Towarzyszy też duchowo Chórowi Parafialnemu.