Jubileusz 50- lecia życia zakonnego s. Marii Południak